Ends on

TỔNG QUAN NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ VĂN HÓA

Ngân Quỹ Đầu Tư Văn Hóa (MOAC của Văn phòng Thị trưởng là một khoản đầu tư chuyển đổi nhiều năm trị giá $10 triệu thông qua Đạo Luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA). Mục đích giúp phát triển và duy trì các tổ chức văn hóa và nghệ thuật có viễn ảnh rõ ràng về một nền văn hóa sáng tạo, công bằng và hơn nữa cho thành phố. CIG sẽ xây dựng năng lực cho các tổ chức làm việc với các cộng đồng ở Boston, những người bị tổn hại nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19, đặc biệt là các cộng đồng da màu. Số tiền tài trợ sẽ dao động từ $600,000-$3 triệu được phân phối trong bốn năm.

Đọc toàn bộ mô tả chương trình tại đây.

THƯ YÊU CẦU VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT

Tất cả các tổ chức đáp ứng rõ ràng các tiêu chí và tính đủ điều kiện được nêu trong Khoản tài trợ đầu tư văn hóa đều được mời gửi Thư yêu cầu (LOI) trước ngày 1 tháng 2 năm 2023 lúc 11:59 tối. Các thư yêu cầu sẽ được một nhóm nhân viên MOAC xem xét về tính đủ điều kiện và sự liên kết bởi một tổ chức nhân viên MOAC qua 1 loạt ba vòng xét duyệt.

Để tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký Tài trợ đầu tư văn hóa và cách gửi Thư yêu cầu, vui lòng truy cập tại đây visit here

Những Gợi ý LOI

Tự hỏi nếu điều này là dành cho tổ chức của bạn? Không chắc chắn là được! Chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký nếu tổ chức của bạn đáp ứng các tiêu chí và bạn rất hào hứng với cơ hội này. Chúng tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn.

● Giữ lá thư rõ ràng và đơn giản. Các quyết định sẽ không được đưa ra dựa trên ngôn ngữ, chữ viết và/hoặc ngữ pháp. Chúng tôi sẽ đọc LOI của từng tổ chức để biết nội dung so với cách bạn viết hoặc số lượng bạn viết.

● Hãy nhớ rằng Khoản tài trợ Đầu tư Văn hóa là khoản tài trợ không giới hạn cho các tổ chức văn hóa và nghệ thuật. Nó không tài trợ cho những điều sau đây:

○ Dự án

○ Cá nhân

○ Các quỹ hoặc tổ chức tài trợ khác

○ Các tổ chức dựa trên đức tin

○ Các tổ chức có ngân sách trên 3 triệu đô la

Giờ hoạt động

Nhân viên MOAC sẵn sàng trao đổi về bất kỳ câu hỏi nào thông qua các cuộc gọi điện thoại, email và các cuộc họp trực tuyến. Chúng tôi sẽ tổ chức giờ làm việc trực tuyến vào tháng 1. Giờ hành chính sẽ bao gồm giới thiệu ngắn gọn về CIG trong 10 phút đầu tiên và thời gian còn lại sẽ dành cho câu hỏi và câu trả lời. Chúng tôi khuyến khích các tổ chức lên lịch gọi điện thoại hoặc tham dự giờ làm việc trực tuyến.

Giờ hành chính:

● Thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023 từ 2-3 giờ chiều. Đăng ký tại đây. Register here.

● Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2023, từ 11 giờ sáng - 12 giờ trưa. Đăng ký tại đây. Register here.

Xem xét Mẫu đơn Chính thức

Sau khi xem xét tất cả các LOI, MOAC sẽ mời các tổ chức có những tiêu chí tốt và đủ điều kiện nhận Quỹ Đầu tư Văn hóa để nộp đơn đăng ký đầy đủ. Nhóm Cố vấn Cộng đồng sẽ hợp tác với các tổ chức được mời đăng ký chính thức để gửi đơn đăng ký đầy đủ trước Thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023. Quy trình đăng ký Ngân Quỹ Đầu tư Văn hóa sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn với Nhóm Cố vấn Văn hóa (CAT). CAT sẽ phỏng vấn (những) người lãnh đạo của tổ chức, một nhân viên và ít nhất một thành viên cộng đồng. Ít nhất bảy tổ chức sẽ được chọn cho CIG.

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VÀ HỖ TRỢ

Những người tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật và điều chỉnh trong quá trình đăng ký có thể liên hệ qua email tại Artsgrants@boston.gov hoặc gọi (617) 635-4445. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với: Những người bị Khiếm thính, Giảm thính lực, Khiếm thính- Khiếm thị hoặc gặp khó khăn khi nói và/hoặc đọc. Bản in khổ lớn và tài liệu dịch được cung cấp theo yêu cầu.

We use Submittable to accept and review our submissions.