Ends on July 10, 2017

Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ của BCC

Thị trưởng Martin J. Walsh, Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa thuộc quyền quản lý của Thị trưởng và Hội đồng Văn hóa Boston giới thiệu Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ đầu tiên của Thành phố Boston. Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ sẽ đầu tư vào quá trình tiến bộ của các nghệ sĩ sống ở Boston. Giải thưởng trực tiếp, không hạn chế này nhằm mục đích công nhận các tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên khắp thành phố, với mục tiêu giúp người nhận phát triển sự nghiệp và tiếp tục công việc của họ tại Boston để gặt hái thành công.


Giải thưởng

Năm 2017, Thành phố Boston sẽ trao năm suất học bổng, mỗi suất trị giá 10.000 đô la. Giải thưởng sẽ được phân bổ trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật và số lượng giải thưởng cho mỗi lĩnh vực sẽ thay đổi theo đơn đăng ký nhận được và những tiến cử của hội đồng đánh giá. Giải thưởng sẽ được trao cho các nghệ sĩ thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau trên khắp Boston, họ là những người đại diện cho các khu vực lân cận ở khắp thành phố. Trong suốt thời gian 12 tháng nhận học bổng, người nhận sẽ được yêu cầu hợp tác với Thành phố Boston trong một sự kiện công cộng nhằm trưng bày tác phẩm cá nhân của họ. Ngoài giải thưởng tiền mặt, người nhận sẽ được Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa thuộc quyền quản lý của Thị trưởng hỗ trợ, tư vấn phát triển chuyên môn chuyên biệt theo nhu cầu của họ cũng như hỗ trợ hợp tác theo chương trình trong các sự kiện công cộng. Người nhận cũng sẽ được khuyến khích làm thành viên ban hội thẩm cho Chương trình Giải thưởng Học bổng của năm sau.


Mục tiêu

 • Khen ngợi tác phẩm của các nghệ sĩ đặc biệt sống ở Boston và đầu tư vào thành công của họ trong tương lai
 • Trợ cấp cho các nghệ sĩ ở Boston các nguồn tài nguyên cần thiết để họ cống hiến thời gian của mình cho việc sáng tạo ra tác phẩm chất lượng cao
 • Tạo sự phát triển chuyên môn và những cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các nghệ sĩ ở Boston; và
 • Đề cao những nghệ sĩ địa phương trong thành phố của chúng ta.

 

Ai Có thể Đăng ký

Những nghệ sĩ riêng lẻ hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn về khiêu vũ, âm nhạc, diễn kịch, nghệ thuật thị giác, viết thơ/tiểu thuyết, nghệ thuật liên ngành/biểu diễn và nghệ thuật truyền thông đều có thể đăng ký. Các ứng viên phải là cư dân Thành phố Boston và có thể cung cấp tài liệu chính xác theo yêu cầu. Các đơn đăng ký được gửi với tư cách là một nghệ sĩ đều được hoan nghênh tiếp nhận. Những người nhận thưởng phải tiếp tục duy trì thời gian cư trú của mình suốt 12 tháng tiếp theo sau khi nhận được học bổng.


Tính hợp lệ

 • Phải sống ở Boston và phải có kế hoạch duy trì là cư dân của Thành phố Boston trong 12 tháng sau khi nhận được Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ nếu được trao
 • Phải tối thiểu 18 tuổi
 • Không được ghi danh tham dự chương trình bằng cấp khi đăng ký Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ và trong suốt 12 tháng sau khi nhận Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ
 • Phải có khả năng minh họa ít nhất ba năm kinh nghiệm trong việc sáng tạo nghệ thuật trong suốt quá trình đăng ký
 • Các ứng viên phải đang sinh sống ở Boston ba năm trước khi nộp đơn
 • Người nhận Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ trước đó không đủ điều kiện đăng ký lại đối với Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ
 • Phải có một bài thuyết trình công khai về tác phẩm trong suốt năm nhận học bổng
 • Người nhận hiện tại thuộc Boston AIR (Nghệ sĩ Cư trú ở Boston vì lý do công việc) không đủ điều kiện để đăng ký

 

Chi phí Cho phép

Đây là một giải thưởng không hạn chế có thể được sử dụng cho các chi phí theo ý muốn của người nhận, với mục đích hỗ trợ người nhận những gì họ cần để có thể tiếp tục thực hiện nghệ thuật chất lượng cao của mình. Trong quá trình đăng ký, các nghệ sĩ sẽ được yêu cầu trình bày chi tiết về cách giải thưởng này sẽ giúp thúc đẩy sự nghiệp của họ và cách họ hình dung việc sử dụng giải thưởng.

Mốc thời gian và Quá trình Đánh giá

Đơn đăng ký Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ sẽ được mở vào ngày 31/05/2017. Sau khi tiếp nhận, đơn đăng ký giải thưởng trước tiên sẽ được xem xét về tính hợp lệ và tính đầy đủ. Nếu hợp lệ và đầy đủ, đơn đăng ký sẽ được ban bồi thẩm thuộc Hội đồng Văn hóa Boston đánh giá và cho điểm dựa vào phiếu đề mục đánh giá. Sau đó điểm được kiểm đếm và tính trung bình. BCC sẽ xem xét và thảo luận các đơn đăng ký chung cuộc để phê duyệt người nhận giải thưởng. Người nhận giải sẽ được thông báo về quyết định trao Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ vào ngày 08/2017 và những ứng viên được chọn sẽ nhận giải thưởng sau đó. Người nhận sẽ được công nhận là Hội viên Nghệ sĩ Boston trong một năm và sẽ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa thuộc quyền quản lý của Thị trưởng trong suốt thời gian đó để lên kế hoạch cho sự kiện công cộng nhằm nêu bật tác phẩm của họ cũng như nhận thêm sự hỗ trợ và tư vấn phát triển chuyên môn. Vào cuối thời gian nhận học bổng, người nhận sẽ trình bày một bản báo cáo cuối cùng về kinh nghiệm của họ.

Sign up form

Please enter a valid email address.

Your password must be at least 6 characters.